Uudenmaan Projektinjohto­palvelut

Uudenmaan Projektinjohtopalvelut (UPJ Helsinki Oy) on projektinjohto- ja valvontatehtäviin erikoistunut konsulttiyritys. Palvelumme sisältävät kunkin projektin luonteen ja asiakkaan tarpeiden mukaan hankesuunnittelua, suunnittelun ohjausta, rakentamisen valmistelua sekä rakentamisen valvontaa työnlaadun, aikataulun pitävyyden ja budjetissa pysymisen osalta.

Erikoisalaamme ovat ammattimaisten kiinteistönomistajien sekä julkishallinnon rakennus- ja kiinteistökehityshankkeet.

Uudenmaan Projektinjohtopalvelut on urakoitsijoista ja suunnittelijoista riippumaton toimija, jonka työskentelyä ohjaavat lait ja asetukset sekä rakennuttajakonsulttien eettiset säännöt.

Rakentaminen on toimintaa, joka vaikuttaa jokapäiväiseen elämäämme. Siksi ei ole samantekevää, miten projekti viedään menestyksekkäästi maaliin. Onnistunut rakennusprojekti koostuu useasta eri osa-alueesta, joiden yhteensovittamiseksi tarvitaan asiantuntevaa projektinjohtajaa.

Tarjouspyyntö

Tarvitsetko ammattitaitoista projektinjohto- tai valvontatehtäviin erikoistunutta yritystä?

Ota yhteyttä